ΔΑΦΝΗΣ / Συσκευασίες Dafnis Skin Care

Στη melvi, μια από τις αγαπημένες μας εργασίες είναι ο σχεδιασμός συσκευασιών. Έτσι, με μεγάλη χαρά σχεδιάσαμε για την εταιρία Δάφνης, ετικέτες για τη σειρά προϊόντων Dafnis Skin Care. Επειδή, στις ετικέτες έπρεπε να αναγράφονται αρκετές πληροφορίες επιλέξαμε να τοποθετήσουμε σε κάθετους και οριζόντιους άξονες τα κείμενα. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήσαμε επίπεδα ανάγνωσης ώστε ο καταναλωτής να λαμβάνει εύκολά όλες τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν. Στη συνέχεια αποδώσαμε με μια πολύ καθαρή και λιτή εικονογράφηση το βασικό συστατικό για κάθε προϊόν το οποίο συνοδεύει τα υπόλοιπα στοιχεία της ετικέτας!

Category: Συσκευασία