Σημάνσεις στα Blue Star Ferries

Για τις περισσότερες εταιρίες η ικανοποίηση του πελάτη είναι αδιαπραγμάτευτος παράγοντας.

Γι’ αυτό το λόγο η melvi ανέλαβε έργα εκτυπώσεων και εφαρμογών με περίπλοκες προδιαγραφές, τα οποία απαιτούσαν ποιότητα εκτύπωσης, αντοχή λόγω συνθηκών και υψηλού επιπέδου customer service, τόσο για τον διαφημιζόμενο όσο και για τους ιδιοκτήτες των χώρων στους οποίους έγιναν οι εφαρμογές.

Η συγκεκριμένη ενέργεια ήταν αρκετά απαιτητική καθώς χρειάστηκε ιδιαίτερη έμφαση στη λεπτομέρεια τόσο στην παραγωγή όσο και στο σωστό χειρισμό προκειμένου η τοποθέτηση των σημάνσεων να προσφέρει ένα άρτιο αποτέλεσμα και όλα αυτά σε πολύ στενά χρονικά πλαίσια.

Category: Επιγραφή