ΚΑΠΕ / MARE Project

Για το διεθνές συνέδριο που διοργάνωσε το ΚΑΠΕ και αφορούσε το MARE PROJECT, η melvi ανέλαβε τον σχεδιασμό και την παραγωγή ενός τρίπτυχου έντυπου. Το έντυπο σχεδιάστηκε έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του πελάτη για μια τέτοια διοργάνωση και τυπώθηκε σε ειδικό χαρτί με πιστοποίηση FSC, προερχόμενο από πιστοποιημένη αειφορική ξυλεία.

Category: Έντυπο